Tuotantoprosessi

Lamecon kolmivaiheista tuotantolinjaa voidaan hyödyntää monipuolisesti. Tuotantolinjan kapasiteetti on 50 000 kuutiometriä vuodessa. Hirttä tai hirsiaihiota toimitetaan joko sahatavaramitoissa kuuteen metriin saakka tai määrämittaisena enintään 12 metrisenä. Myös asiakkaan toimittamaa sahatavaraa voidaan jatkaa ja profiloida. Raaka-aine on kuivattu pienempinä kappaleina kuivemmaksi kappaleen vaurioitumatta, jonka jälkeen kappaleet liimataan yhteen siten, että kappaleen sydänpuoli jää ulospäin.Tällöin kuivauksessa syntyneet vähäisetkin halkeamat jäävät näkymättömiin.
 
Kuivaamalla kappaleet kuivemmaksi pystytään parantamaan tuotteen ominaisuuksia ja siten vähentämään kieroutumista ja kuivumisesta aiheutuvaa rakoilua valmiissa tuotteessa eli hirsiseinässä. Lamellihirsiseinän painuminen on erittäin vähäistä ja tällöin lopputuotteen laatu pysyy muuttumattomana vuodesta vuoteen. Lamellihirren raaka-aineena voidaan käyttää sekä kuusta että mäntyä.

LAMELLIHÖYLÄYS

Sahatavara puretaan nipusta purkulaitteella automaattisesti ja kamerakääntäjällä jokainen lamelli käännetään sydänpuoli ylöspäin. Lamellit syötetään peräkkäin lamellihöylälle, joka höylää lamellin kaikki sivut puhtaaksi. Sahatavaran kosteus mitataan automaattisesti ja liian kostea tai muuten huonolaatuinen sahatavara nostetaan linjalta pois.

LAATULAJITTELU

Höyläyksen jälkeen lamellit lajitellaan A- ja B-luokkiin ja liian huono raaka-aine ohjataan linjan sivuun. Lajittelu tapahtuu visuaalisesti ja molemmille luokille on lokerot, joihin sopii n. 10 m³ lamelleja.

LAMELLI-LIIMOITIN

A- ja B-lokerosta syötetään automaattisesti lamelleja liimoittimen läpi. Liimana käytetään melamiiniureaformaldehydiliimaa (MUF). Se on kova, säänkestävä, kirkas, vesiohenteinen liima. Erillisraitalevitin annostelee 2-komponenttiliiman liimattaville pinnoille. Esipuristusalueella lamellit painetaan vastakkain ja aihiot asetetaan vierekkäin.

LIIMAUSPURISTUS

Sahatavarakappaleiden eli lamellien puristus ja liimaaminen tapahtuu suurjaksopuristimessa, jonka kapasiteetti ja ohjattavuus on ylivertainen muihin perinteisiin liimauspuristusmenetelmiin verrattuna, koska puristusaika on murto-osa siitä ajasta, joka tarvitaan kylmäpuristuksessa. Aihioiden liimaus tapahtuu hallissa, jonka lämpötilaa ja kosteutta säädetään automaattisella ohjausjärjestelmällä.

HIRSIHÖYLÄYS

Tarvittaessa aihio voidaan myös profiloida 5-kutterisella hirsihöylällä asiakkaan toiveiden mukaisesti.